Regeling afsluiting drinkwater: voortzetting bestaand beleid

Terug 23 april 2012

Regeling afsluiting drinkwater: voortzetting bestaand beleid

De nieuwe ministeriële ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’ betekent voor de drinkwaterbedrijven overwegend een voortzetting van het ongeschreven beleid dat zij bij wanbetaling hanteren. De regeling, die 1 juni 2012 van kracht wordt, is tot stand gekomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met onder meer Vewin en de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). De regeling bestaat uit een duidelijke omschrijving van de procedure die wordt gevolgd als een consument  de drinkwaternota niet betaalt. Drinkwaterbedrijven gaan zorgvuldig om met mensen die hun rekening niet betalen en gaan nooit zomaar over tot een afsluiting. Dit is nu vastgelegd in de regeling, waarin als extra waarborg is vastgelegd dat tijdens contact over wanbetaling, de klant wordt gewezen op de mogelijkheden om betalingsachterstand te voorkomen, zoals begeleiding door  de NVVK. De waterbedrijven is er alles aan gelegen om  afsluiting te voorkomen, het betreft hier immers een voorziening van een eerste levensbehoefte.  
Delen via: