Regeling kwaliteitsborging watermeters uitgekomen en gepubliceerd

Terug 4 januari 2012

Regeling kwaliteitsborging watermeters uitgekomen en gepubliceerd

De Regeling kwaliteitsborging watermeters (RKW), die een goede werking van watermeters waarborgt, is uitgekomen. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de watermeter goed functioneert. De drinkwaterbedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk en controleren de kwaliteit en het deugdelijk functioneren van watermeters bij hun afnemers. Om die controle eenduidig en transparant uit te voeren zijn de procedure en methode in 2011 geactualiseerd. Ze zijn vastgelegd in de Regeling kwaliteitsborging watermeters 2011, het bijbehorende Handboek RKW en in de Beoordelingsrichtlijn K14017/2
Delen via: