Ria Doedel herkozen als vice-voorzitter Task Force Water
Terug 3 januari 2018

Ria Doedel herkozen als vice-voorzitter Task Force Water

‚ÄčRia Doedel, bestuurder Vewin en directeur Waterleiding Maatschappij Limburg, is op 13 december tijdens de General Assembly van CEEP herkozen als vice-voorzitter van de Task Force Water binnen CEEP. CEEP is het Europese centrum van werkgevers en bedrijven van publieke diensten en diensten van algemeen belang.

De Task Force Water voert lobby richting Europese instituties over onder meer de drinkwaterrichtlijn, geneesmiddelen en water, waterhergebruik, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Kaderrichtlijn Water. Het uitgangspunt van de task force luidt dat water niet zo maar een commercieel product is maar eerder een erfenis die moet worden beschermd en verdedigd. De drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking zijn van algemeen belang en daarom nutsvoorzieningen.

Ria Doedel is gekozen met een mandaat tot 2022. Michele Falcone is herkozen als voorzitter van de task force. De president van CEEP, Katherina Reiche, is eveneens herkozen.

Lees meer over CEEP

Delen via: