Richt zoetwaterstrategieën op duurzame drinkwatervoorziening

Terug 28 november 2011

Richt zoetwaterstrategieën op duurzame drinkwatervoorziening

Deze week spreekt de Kamercommissie van I&M met de Deltacommissaris, Wim Kuijken, over het Deltaprogramma 2012. Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Vewin pleit voor meer aandacht en onderzoek naar waterkwaliteitsproblemen in relatie tot droogte. Bij droogte treden niet alleen verzilting en hoge temperaturen op maar ook verhoogde concentraties milieuvreemde stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en chemische stoffen. De aanpak van deze knelpunten moet zijn gericht op een duurzame drinkwatervoorziening met een centrale rol vanuit het Rijk.

Meer informatie over het Vewin-standpunt inzake het Deltaprogramma 2012 kunt u vinden in het position paper.

Delen via: