Schrappen opgraafverplichting scheelt veel overbodige graafoverlast en kosten
Terug 28 maart 2018

Schrappen opgraafverplichting scheelt veel overbodige graafoverlast en kosten

​Huisaansluitingen voor elektriciteit, telecom, en water waarvan geen liggingsgegevens beschikbaar zijn hoeven niet verplicht opgegraven te worden om de ligging in te meten. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met het schrappen van deze verplichting. Hiermee wordt veel overlast, onnodige schade en kosten voorkomen.

Netbeheerders: alle huisaansluitingen in kaart onredelijke eis wetgever

In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) stond dat elektriciteit- telecom- en water-leveranciers tot eind 2027 de tijd zouden hebben om informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken. Voor huisaansluitingen waarvan geen liggingsgegevens beschikbaar zijn zou dit een probleem opleveren, want deze huisaansluitingen zouden mogelijk opgegraven moeten worden om de ligging vast te stellen.
De elektriciteit-, telecom- en water-leveranciers, verenigd in Platform Netbeheerders, hebben voorafgaand aan het debat over de WION hun bezwaren tegen het verplicht moeten opgraven bij de Tweede Kamer ingebracht. Het opgraven en inmeten van huisaansluitingen geeft veel overlast voor particuliere eigenaren van wie tuinen en erven open moeten worden gegraven. De kosten voor het opgraven en inmeten zijn omvangrijk en vergen bovendien een grote personele inzet, terwijl gekwalificeerd technisch personeel nu al schaars is.

Amendement regelt samenwerking overheid en netbeheerders bij huisaansluitingen

De Tweede Kamerleden Arne Weverling (VVD) en Tom van der Lee (GroenLinks) hebben op 14 maart een amendement ingediend waarmee de eis wordt geschrapt dat de netbeheerders de verplichting opgelegd krijgen om voor 31 december 2027 alle huisaansluitingen digitaal in kaart te brengen. Daarbij regelt het amendement dat er regels komen waardoor de netbeheerders en overheid samen kunnen zorgen voor het goed in kaart brengen van alle kabels en huisaansluitingen. De Tweede Kamer stemde op 27 maart met algemene stemmen voor het amendement en hierdoor is de opgraafverplichting niet in de nieuwe wet opgenomen. Vewin is zeer tevreden met deze aanpassing, want het voorkomt onnodige en onevenredige kosten voor de netbeheerders en ook wordt onnodige overlast door graafwerk nu voorkomen​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht