Stop chemische onkruidbestrijding
16 april 2013

Stop chemische onkruidbestrijding

De Hollandse lente is begonnen. Wanneer consumenten en gemeenten kiezen voor chemische onkruidbestrijding is dit een gevaar voor drinkwaterbronnen. “De chemische stoffen komen in het oppervlakte- en grondwater terecht en moeten er uit gehaald worden bij de drinkwaterproductie. Dat vraagt om grote inspanningen die voorkomen kunnen worden. Het voorgenomen verbod op glyfosaat moet nu uitgevoerd worden.” zegt Theo Schmitz, directeur van de vereniging van de drinkwaterbedrijven (Vewin), vandaag in een bijeenkomst over gewasbescherming met Tweede Kamerleden. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM bevestigen dit.

Het verbod van een aantal stoffen is het meest effectief voor het terugdringen van de knelpunten bij drinkwaterbronnen, blijkt uit een evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Van de chemische stof glyfosaat wordt veelvuldig een overschrijding van de norm gemeten (0,1 μg/liter). Het gebruik van middelen met glyfosaat voor onkruidbestrijding op bijvoorbeeld bestrating, door gemeenten en particulieren, zorgt ervoor dat deze stof via het riool in het oppervlaktewater terecht komt. Vewin pleit voor chemievrij beheer van de openbare ruimte, van sport- en recreatievelden, bedrijventerreinen en door particulieren. Er zijn voldoende en goede alternatieven voor chemische onkruidbestrijding, zoals, mechanische verwijdering (bijv. borstelmachines), schoffelen, wegbranden of met de hogedrukspuit. Daarmee voorkom je dat ongewenste stoffen in het grond- of oppervlakte-water terecht komen. Wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uit. Minder zuivering leidt ook tot minder kosten voor de consument.

Uit een recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt eveneens dat de kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater deels onvoldoende is. Het drinkwater is wel van uitstekende kwaliteit. Het kost de drinkwaterbedrijven grote inspanningen om gewasbeschermingsmiddelen uit het water te verwijderen. Dit is in tegenspraak met de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water, die stelt dat landen moeten werken aan een vermindering van de zuiveringsinspanning. Dat wordt nu niet gehaald. Een verbod op glyfosaat kan hier aan bijdragen.

Ter bescherming van drinkwaterbronnen heeft de Tweede Kamer in 2011 een motie aangenomen voor een verbod op glyfosaat. De motie is nog steeds niet uitgevoerd. Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft nu toegezegd voor mei 2013 hier terug te komen, in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin verwacht dat hierin het verbod op glyfosaat wordt opgenomen.
Vandaag, 16 april, vindt in Den Haag een informatiebijeenkomst plaats waarbij Vewin, LTO, Natuur en Milieu en Nefyto de Leden van de Tweede Kamer zullen bijpraten over gewasbescherming.

Delen via: