Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start
Terug 22 juni 2015

Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start

De uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad onlangs besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden. In de Strategische Agenda zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio's met als doel een (fysiek) veiliger Nederland. Hierbij gaat het o.a. om versterking van de bevolkingszorg, versterking crisisbeheersing bij stralingsincidenten, en continuïteit van de samenleving. Doel van het project Continuïteit van de samenleving is een impuls geven aan de samenwerking tussen veiligheidsregio's en vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector. Beoogd resultaat is een eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio's in relatie tot het Rijk en de vitale partners, gevolgd door 25 regionale actieplannen met verbeteracties in de samenwerking tussen die partijen.

Eenduidige rolopvatting
Omdat nog veel onduidelijk is over de rol van de veiligheidsregio's in relatie tot vitale infrastructuur, is de samenwerking lastig. Daarom wil men komen tot eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio's op het gebied van o.a. crisiscommunicatie, alarmering, informatievoorziening en capaciteiten en distributie. Vewin verwelkomt deze stap, omdat zo voor iedereen helder wordt wie wat doet en waar je elkaar op kunt aanspreken. Voor de drinkwatersector is het van belang dat de rol en taak van de veiligheidsregio's en gemeenten bij de inzet van nooddrinkwater nader worden uitgewerkt en vastgelegd. Drinkwaterbedrijven merken dat lang niet alle regio's of gemeenten ervan op de hoogte zijn, dat zij taken hebben bij de inzet van nooddrinkwater en welke dat dan zijn. Zo zijn bijvoorbeeld gemeenten/veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de doorlevering van nooddrinkwater naar minder-valide burgers en moet de politie de openbare orde op de distributiepunten handhaven.

Actieplannen
De drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio's hebben in 2010 een convenant vastgesteld met samenwerkingsafspraken over rampenbestrijding en crisisbeheersing. Uit een recente inventarisatie bleek dat de afspraken veelal zijn uitgewerkt en vastgelegd in actielijsten, maar nog lang niet allemaal zijn geïmplementeerd. Vewin pleit er dan ook voor dat in alle 25 actieplannen komt te staan dat de afspraken uit het drinkwaterconvenant per direct worden uitgewerkt, geïmplementeerd en nageleefd. Hierbij moet prioriteit worden gegeven aan het inbedden van alarmeringsafspraken, de toegang tot het Landelijke Crisismanagement Systeem van de regio's en het opstellen van draaiboeken over de inzet van nooddrinkwater.

Klik hier voor meer informatie

Delen via: