Theo Schmitz in het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort

Terug 13 september 2011

Theo Schmitz in het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort

 

Vanmiddag neemt Theo Schmitz, directeur Vewin, deel aan het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort. Centraal in het debat staat de vraag:  “Deltaprogramma: waardevolle bron of bodemloze put?”.

Aan de vooravond van Prinsjesdag wordt gedebatteerd over de strategische keuzes die moeten worden gemaakt op het gebied van water.  Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen van de waterkwaliteit en waterveiligheid. Vewin beschouwt schoon zoet water als een essentiële voorwaarde voor gezondheid en welvaart. De zoetwaterstrategie moet binnen het deltaprogramma als een even stevige pijler worden uitgevoerd als waterveiligheid. Ook innovatie is een punt van discussie. Vewin pleit hier voor onder meer cradle-to-cradle oplossingen voor watergebruik door de industrie en consument.

Tijdens het debat zullen Ed Nijpels (NLingenieurs), Theo Schmitz (Vewin) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) aan het publiek stellingen voorleggen onder leiding van Wim Drossaert (MWH) en Erik Kraaij (Unie van Waterschappen). De Tweede Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Lutz Jacobi (PvdA), Johan Houwers (VVD) en Paulus Jansen (SP) zullen hierop reageren.


Meer informatie over de opvattingen van Vewin omtrent het Deltaprogramma en zoet water is te vinden in onderstaande documenten:

Delen via: