Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten
Terug 3 maart 2015

Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben tijdens het Algemeen Overleg met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over Nationale Veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg aangegeven belang te hechten aan een goede samenwerking van drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk.


Rapport Algemene Rekenkamer
Bijna alle partijen haalden het rapport van de Algemene Rekenkamer van eind 2014 aan. Hierin staat onder andere dat de veiligheidsregio's onderling niet goed samenwerken en er weinig samenhang bestaat in het optreden van het Rijk, de veiligheidsregio's en crisispartners, zoals de drinkwaterbedrijven. Daarnaast zou de informatiepositie van de minister onvoldoende zijn waardoor hij niet weet of alle mogelijke risico's en dreigingen goed in beeld zijn. Agnes Wolbert (PvdA) vroeg bijvoorbeeld aan de minister wat hij hieraan heeft gedaan en wat hij van plan is er aan te gaan doen.

Toezicht op de samenwerking
Magda Berndsen (D66) vroeg naar aanleiding van dit Algemene Rekenkamerrapport hoe de Inspectie Veiligheid en Justitie toezicht houdt op de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners zoals drinkwaterbedrijven. Gertjan Seegers (ChristenUnie) vroeg om opheldering aan de minister. Hij gaf aan dat er licht zit tussen wat de veiligheidregio's en drinkwaterbedrijven vinden: de veiligheidsregio's vinden dat er afdoende afspraken zijn, de drinkwaterbedrijven niet.

Goed op weg, maar nog zorgpunten
Peter Oskam (CDA) bracht de brief van vorig jaar november in herinnering waarin de minister erkent dat de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en drinkwaterbedrijven in de praktijk versterkt moet worden. De samenwerking gaat de goede kant op maar er zijn nog aantal zorgpunten, aldus Oskam. Zo wist hij te melden dat hij contact heeft gehad met burgemeester van Aartsen, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. Haaglanden is de enige regio die nog niet het samenwerkingsconvenant met betrokken drinkwaterbedrijven heeft ondertekend. Het heeft de aandacht bij van Artsen en hij verwacht voor eind dit jaar het convenant te hebben ondertekend. Daarnaast heeft Oskam aan de minister gevraagd of bij de overige regio's alle afspraken met drinkwaterbedrijven zijn geïmplementeerd, en zo niet, wanneer dit dan gebeurt. Hierbij moet wat Oskam betreft prioriteit worden gegeven aan oefenen, toegang tot LCMS, het inbedden van alarmeringsprocedures en het opstellen van draaiboeken over de organisatie van nooddrinkwater.

Minister benadrukt belang samenwerking met drinkwaterbedrijven
In antwoord op de Kamerleden meldde minister Opstelten over de samenwerking met drinkwaterbedrijven dat hij met het Veiligheidsberaad gezamenlijke doelstellingen heeft geformuleerd over samenwerking tussen de veiligheidsregio's en vitale sectoren. Over deze gezamenlijke doelstelling vindt nu een proces plaats waarbij zo veel mogelijk draagvlak bij de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad wordt gecreëerd. De regio's zijn immers verlengd lokaal bestuur, aldus de minister.
Daarnaast gaf de minister aan dat hij bij het Veiligheidsberaad het belang van samenwerking met drinkwaterbedrijven onder de aandacht heeft gebracht en speciale aandacht heeft gevraagd voor het inbedden van alarmeringsprocedures, toegang van drinkwaterbedrijven tot LCMS en oefenen. Peter Oskam (CDA) vroeg vervolgens of er nu daadwerkelijk geoefend wordt met drinkwaterbedrijven. De minister gaf aan dat niet exact te weten maar hierover via een brief de Tweede Kamer te zullen informeren. Dit zal onderdeel uitmaken van een brede brief over nationale veiligheid die gepland staat voor dit voorjaar.

Delen via: