Tweede Kamer staat op handhaven bescherming kustgebied
Terug 16 maart 2016

Tweede Kamer staat op handhaven bescherming kustgebied

​Begin maart heeft de Tweede Kamer moties aangenomen die de regering vragen de bescherming van de kust te handhaven. Minister Schultz (IenM) was van plan om het verbod op bebouwing in het kustgebied los te laten. Na veel kritiek heeft de minister dit voornemen ingetrokken. Ook is de minister in gesprek gegaan met de belangrijkste stakeholders, waaronder de drinkwatersector. De Tweede Kamer heeft het belang van het ongewijzigd laten van de bescherming van de kust onderstreept door twee moties.

De Tweede Kamer heeft een motie van PvdA, D66, GroenLinks en SP aangenomen die vraagt de regels over de bescherming van de kust ongewijzigd te laten en ze op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie. De minister heeft aangegeven een kustpact te willen sluiten. In dit kustpact moeten volgens de motie harde garanties ter bescherming van de gehele Nederlandse kust worden opgenomen. Daarnaast is een motie van D66, PvdA en GroenLinks aangenomen die de regering vraagt ervoor zorg te dragen dat het pact geen afbreuk doet aan het huidige beschermingsniveau van de natuur, in het bijzonder de duinen.

Vewin ondersteunt deze moties. Voor de drinkwatervoorziening en voor de natuur is het van belang om in het kustgebied bebouwing niet toe te staan op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. De drinkwatervoorziening als een publieke taak en nationaal belang verdient nationale bescherming. Drinkwaterbedrijven hebben zich altijd een krachtige beschermer getoond van de natuur in het duingebied en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Drinkwaterbedrijven beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. Voor de veiligstelling van een openbare duurzame drinkwatervoorziening en de natuurkwaliteit kan bebouwing op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening dan ook niet aan de orde zijn.

Tags by dit artikel
Delen via: