Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid
Terug 11 december 2014

Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid

​Op 9 december vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) plaats. De partijen CDA, VVD, PvdA en de ChristenUnie stelden tijdens de plenaire behandeling kritische vragen aan de indieners van het wetsvoorstel (D66 en GroenLinks). Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de wet is om overheden transparanter te maken om het belang van publieke informatie beter te dienen. Vewin onderschrijft dit belang, maar openbaarheid van informatie door de overheid kent ook zijn grenzen.

Versoepeling geheimhouding kan bedrijven kwetsbaar maken

De Woo versoepelt de geheimhouding van aan de overheid vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens. Vitale sectoren, waaronder de drinkwaterbedrijven, delen in het kader van nationale veiligheid veel kwetsbare informatie met de overheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoeken naar onderlinge afhankelijkheden, maar ook om informatie over hun vitale processen, de technische inrichting en beveiliging. Informatie-uitwisseling met de overheid wordt hiermee een bedreiging voor vitale sectoren, in plaats van een stap voorwaarts naar grotere weerbaarheid. Vewin vindt dat de Woo te weinig oogheeft voor de veiligheidsbelangen van vitale sectoren.


Kritische vragen

Joost Taverne (VVD) heeft zijn zorg geuit over het relatief maken van bedrijfs- en fabricagegegevens: “Als hun gegevens gewobd kunnen worden, is de kans groot dat het bedrijfsleven zal besluiten niet langer gegevens te delen met de overheid. Vinden de indieners dit wenselijk? In hoeverre kan dit de economische ontwikkeling van Nederland schaden?” Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vulde dit aan met de mogelijke schade die de publiek-private samenwerking oploopt door dit wetsvoorstel doordat bedrijven bedrijfsgeheimen en heel veel gevoelige informatie op het gebied van bv. ICT en cybersecurity openbaar moeten maken. “Dat kan toch niet het effect zijn dat de indieners beogen?” Sjoerd Sjoerdsma (D66) verwees deze vragen door naar de indieners met het verzoek om dat nader te specificeren. Hij gaf aan dat er een balans is tussen een open overheid en het niet-openbaren van bepaalde informatie. “Dat kan te maken hebben met veiligheid. Als het gaat om cybersecurity, dan zou dat kunnen.”

Aanpassen wetsvoorstel

Vewin vindt dat de Woo op het punt van de versoepeling van de geheimhouding van bedrijfs- en fabricagegegevens moet worden aangepast. Dit kan door uitbreiding van de (absolute) uitzonderingsgrond ‘veiligheid van de Staat’ met die van ‘veiligheid van de vitale infrastructuur’. Door die twee belangen te koppelen is duidelijk dat het om een belang van nationale veiligheid gaat. Bij algemene maatregelen van bestuur (AMvB) moet uiteen worden gezet wat exact onder vitale infrastructuur wordt verstaan en welke informatie deze bescherming verdient.

Delen via: