Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Terug 16 september 2011

Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Nog steeds meten drinkwaterbedrijven overschrijdingen van de norm voor gewasbeschermings-middelen. Rik Grashoff van GroenLinks heeft naar aanleiding van het gewasbeschermingsdebat een motie ingediend voor een verbod van het gebruik van glyfosaat houdende middelen voor niet commercieel gebruik. Tijdens de stemming vannacht is deze motie aangenomen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld Roundup niet meer gebruikt mag worden voor onkruidbestrijding door gemeenten. Het blijft nog wel beschikbaar voor agrarisch gebruik. Glyfosaat is een van de middelen die de drink-waterbedrijven vaak tegenkomen in de bronnen voor drinkwater.

Deze motie kan bijdragen aan het verminderen van het aantal normoverschrijdingen. Staatssecretaris Atsma stelde dat er aandacht moet zijn voor drinkwater als primaire levensbehoefte. Norm-overschrijdingen moeten aantoonbaar worden teruggedrongen en er moet meer worden ingezet op alternatieve technieken. Hij wil dat dit aan de orde komt in het Nationaal
Actieplan Gewasbescherming, waarin maatregelen worden opgesteld om de risico’s voor mens
en milieu te beperken.

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht