Tweede Kamer vraagt kabinet om scherpere aanpak PFAS-vervuiling bij de bron
Terug 5 april 2023

Tweede Kamer vraagt kabinet om scherpere aanpak PFAS-vervuiling bij de bron

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag meerdere moties aangenomen die het kabinet vragen om versteviging van het beleid om PFAS-vervuiling aan de bron al aan te pakken. Vewin is blij met deze brede steun vanuit de Tweede Kamer voor het steviger indammen van PFAS-vervuiling.

Het gaat om drie belangrijke moties die nu zijn aangenomen. De motie van Haverkort (VVD), Krul (CDA) en Hagen (D66) vraagt het kabinet in samenwerking met de omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en de waterschappen een overzicht te maken van de belangrijkste PFAS-emissies, en om dit overzicht voor de zomer met de Tweede Kamer te delen. Met de motie geeft de Tweede Kamer aan dat het wenselijk is om voor Nederland met een totaaloverzicht zicht te hebben op alle emissies van PFAS-stoffen naar lucht, bodem en water.

De aangenomen motie van Bouchallikht (GL) vraagt om Nederlandse inzet in Europees verband voor kortere transitieperiodes in het restrictievoorstel PFAS en om bedrijven te stimuleren over te stappen op PFAS-vrije producten en het ontwikkelen van alternatieven voor PFAS. Reden voor dit verzoek is dat in het huidige restrictievoorstel voor PFAS in bepaalde toepassingen nu lange transitieperiodes gelden tot wel dertien-en-half jaar. De Tweede Kamer vindt dat dit te weinig stimulerend effect zal hebben voor bedrijven om te werken aan PFAS-vrije innovaties.

Tenslotte is een motie van Tweede Kamer lid Hagen (D66) aangenomen die de regering vraagt naast nieuwe ook bestaande PFAS-lozingen te toetsen aan de desbetreffende drinkwaterrichtwaarde en vergunningen waar nodig te herzien. Het kabinet heeft namelijk al eerder toegezegd dat de door het RIVM geadviseerde drinkwaterrichtwaarde wordt gebruikt bij het beoordelen van lozingen. Met de motie verzoekt de Tweede Kamer het kabinet om voor de zomer van 2023 een plan van aanpak te presenteren.


Tags by dit artikel
Delen via: