Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit
Terug 18 november 2014

Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Tijdens het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op 17 november, was er behalve voor het Deltaprogramma ook veel aandacht voor zoetwater en waterkwaliteit.

Deltaplan waterkwaliteit
Lutz Jacobi (PvdA) pleitte bijvoorbeeld voor een Deltaplan Waterkwaliteit en Carla Dik-Faber (CU) zette zich in voor concrete maatregelen en harde normen om de toename van geneesmiddelen in het oppervlaktewater tegen te gaan.

Schoner en duurzamer
Eric Smaling (SP) diende een motie in over het betrekken van de drinkwatersector bij het bodemconvenant en het opruimen van de vervuiling in de buurt van waterwinningen. Jaco Geurts (CDA) sprak uit dat er een betere aanpak van de chemische verontreiniging van het oppervlaktewater moet komen en dat het tijd wordt de landen die stroomopwaarts aan onze rivieren liggen steviger aan te spreken op de watervervuiling.

Moties
Vewin is verheugd over dat bijna alle aanwezige woordvoerders het belang van goede waterkwaliteit voor nu en de toekomst onderstrepen, onder andere door een aantal moties op dit onderwerp in te dienen. Dat betekent dat naast de terecht grote aandacht voor waterkwantiteit en infrastructuur ook waterkwaliteit nu vol de aandacht heeft.

In de week van 25 november zullen de moties en amendementen die tijdens dit overleg zijn ingediend in stemming gebracht worden.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht