Tweede Kamer: water basis voor ontwikkeling

Terug 23 maart 2012

Tweede Kamer: water basis voor ontwikkeling

 

De Tweede Kamer heeft deze week de Beleidsbrief Water voor Ontwikkeling besproken. Een grote meerderheid van het parlement onderschreef de urgentie van mondiale waterproblemen en de samenhang met voedselvoorziening, klimaatproblematiek en demografische en economische ontwikkeling tijdens de behandeling van de beleidsbrief Water voor Ontwikkeling van staatssecretaris Knapen. Water is een van de speerpunten in het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de doelstelling van de Millennium Development Goals (MDG) 7c lijkt te zijn bereikt,  zijn nog steeds 800 miljoen mensen verstoken van drinkwater en is de sanitatiedoelstelling niet dichterbij gekomen. Er is dus nog veel werk te doen, aldus de Kamer.

Publiek-publieke samenwerking
Het belang van schoon water en sanitatie voor volksgezondheid en ontwikkeling wordt in de Tweede Kamer breed gesteund. Dat belang is ook door de Verenigde Naties onderkend door de toegang tot water te erkennen als mensenrecht. Dat betekent volgens een deel van de Kamer dat de watervoorziening bij uitstek een publieke opgave is, die niet in private handen gelegd moet worden. Een aantal partijen pleitte voor meer publiek-publieke samenwerking, zoals ook gestimuleerd door de Europese Commissie. De staatssecretaris liet weten dat het oplossen van de water- en sanitatieproblematiek lokaal dient te gebeuren.  Hiervoor is maatwerk nodig dat aansluit bij de lokale politieke, sociale en economische omstandigheden. Waar mogelijk worden bedrijven en kennisinstellingen ingezet.

Betaalbaar
Het mensenrecht op water betekent tevens dat water niet gratis, maar betaalbaar moet zijn. Het beleid van Knapen richt zich immers op duurzame zelfredzaamheid van de armsten. De staatssecretaris benadrukte dat er veel vraag is naar wat Nederland te bieden heeft. De Nederlandse waterreputatie maakt ook dat men iets van ons verwacht. Er is veel kennis en expertise aanwezig bij publieke en private partijen en kennisinstellingen. De nieuwe public-private partnership faciliteit heeft als kenmerk dat het deze partijen samenbrengt. Deze faciliteit kan al voordat ze is gepubliceerd rekenen op grote belangstelling.  

Vewin
Vewin ondersteunt het beleid van Knapen. Schoon drinkwater ligt aan de basis van goede volksgezondheid. Het zorgt daarmee voor meer welzijn en hogere productiviteit, thuis, op het werk en op school. Het gaat om efficiƫnt watergebruik, stroomgebiedbeheer en toegang tot veilig drinkwater en sanitatie. Drinkwaterbedrijven kunnen en willen hierin een rol spelen in samenwerking met lokale waterbedrijven, overheden en banken. Door in langlopende partnerschappen kennis en ervaring te delen met collega-waterbedrijven in zogeheten Water Operators Partnerships (WOPs) helpen de Nederlandse drinkwaterbedrijven mee aan hogere leveringszekerheid en betere toegang tot schoon drinkwater, verzorgd door zelfredzame waterbedrijven. De Nederlandse overheid kan deze samenwerkingsprojecten stimuleren met goed gerichte en onderling afgestemde nationale en internationale financiƫle instrumenten en faciliteiten voor risicoafdekking.Staatssecretaris Ben Knapen

Lees in de Waterspiegel een interview met Ben Knapen over het nieuwe ontwikkelingsbeleid

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht