Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening
Terug 27 november 2015

Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening

​De Tweede Kamer heeft deze dinsdag ingestemd met een motie voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten.​​ Via een breed gesteunde motie heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin is blij met dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar nu eindelijk de moties, waarin de Kamer oproept tot afschaffen van de precariobelasting via de nota's van energie en drinkwater, moeten worden uitgevoerd.

Meerdere Kamerleden benoemden in het begrotingsdebat met de minister dat de precariobelasting op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen al jarenlang een doorn in het oog is. Zij gaven aan dat gemeenten een gunstigere plek op ranglijsten van lokale lasten veroveren door hun toevlucht te zoeken in deze onzichtbare belasting. De precariobelasting is indirect en onzichtbaar voor de burger omdat de inning via de rekening van het nutsbedrijf verloopt en niet rechtstreeks door de gemeente. Dit vertroebelt de transparantie van overheidsfinanciën. Ook wezen de Kamerleden er op dat de Kamer al sinds 2004 in diverse moties aandacht vraagt voor de onwenselijke precariobelasting. Kamerlid Hayke Veldman (VVD) liet weten dat de minister het wetsvoorstel over precariobelasting waar al erg lang aan gewerkt wordt niet voor zich uit kan blijven schuiven. Dit moet met spoed worden afgerond. Kamerlid Klein (groep Klein) gaf aan zich voor te kunnen stellen dat hoe meer gemeenten deze belasting gaan heffen, hoe moeilijker het wordt om deze belasting af te schaffen en te compenseren. Een snelle wetswijziging is dan ook hard nodig.

De minister van Binnenlandse Zaken Plasterk gaf in het debat aan elf jaar ook lang te vinden. Het illustreert hoe complex het probleem is. Minister Plasterk liet weten goede hoop te hebben om, in de context van de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied afschaffing van precario te realiseren. Hij verwees hiervoor naar het plan dat hij samen met staatssecretaris Wiebes (Belastingen) heeft opgesteld. Het liefst ziet de minister daar voor het eind 2015 in het kader van de lastenverlichtingsplannen van het kabinet een meerderheid voor. Een andere mogelijkheid is een wetsvoorstel met een ingroeitraject, maar hiervoor moet nog wel dekking worden gevonden. De Kamer gaf aan niet de tijd te hebben om te wachten op de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied, of de andere oplossing, omdat dit waarschijnlijk nog wel wat langer op zich laat wachten dan de termijn die de minister aangeeft. Juist nu meer en meer gemeenten de stap zetten precario te gaan heffen, is deze tijd er niet.

Om de haast met het afschaffen te onderstrepen diende Kamerlid Hayke Veldman (VVD) samen met zijn collega's Agnes Wolbert (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Ronald van Raak (SP) en Norbert Klein (Groep Klein) een motie in waarin de minister opgeroepen wordt zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen dat deze precariobelasting afschaft, met daarbij een ruime overgangsperiode zodat de decentrale overheden die deze belasting heffen de mogelijke inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen.

Delen via: