Uitspraak RvS watervergunning Sitech nuttig voor verdere verbetering vergunningverlening
Terug 1 november 2019

Uitspraak RvS watervergunning Sitech nuttig voor verdere verbetering vergunningverlening

Op 16 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedures over de watervergunning van Sitech Services. Deze uitspraak van de Raad van State is het sluitstuk van een proces dat in 2015 begon toen enkele drinkwaterbedrijven geconfronteerd werden met hoge concentraties pyrazool in het Maaswater waarvan zij drinkwater bereidden. Zij waren toen genoodzaakt voor langere tijd over te schakelen op het gebruik van grondwater of noodinname te doen uit een andere bron om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen blijven garanderen.

Meer oog voor drinkwaterbelang

Deze gebeurtenis was voor Vewin een van de redenen om te pleiten voor een verbetering van de vergunningverlening en voor meer transparantie over te lozen stoffen. Na het pyrazool-incident in 2015 heeft de Rijksoverheid aanvullende regels ontwikkeld voor lozingen op oppervlaktewater die veel meer houvast bieden om vergunningsaanvragen te toetsen aan het drinkwaterbelang.
Onderdeel hiervan is het Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water, dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in november 2018 naar de Kamer stuurde. Dit plan bevat voornemens de vergunningverlening verder te verbeteren.


Strenge kwaliteitsnormen noodzakelijk

De recente uitspraak van de Raad van State biedt nuttige aanknopingspunten voor verbetering van de vergunningverlening:

  1. het drinkwaterbelang rechtvaardigt dat er grondig wordt gekeken naar vergunningsaanvraag, beoordeling en normering vóórdat de stoffen geloosd worden;
  2. voor alle stoffen afzonderlijk moet een aanvraag, bestudering en indien noodzakelijk normering plaatsvinden;
  3. er mag geen normopvulling plaatsvinden (dat wil zeggen: de beschikbare ruimte ten opzichte van de norm mag niet opgevuld worden).​
Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht