Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda
Terug 17 oktober 2014

Unie van Waterschappen en Vewin werken samen aan de wateragenda

​Als waterketenpartners werken waterschappen en drinkwaterbedrijven al zo’n 150 jaar samen, in uitvoering en beleidsontwikkeling. Vooral de laatste jaren neemt ook de samenwerking op het gebied van belangenbehartiging sterk toe. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel, waar de koepels Unie van Waterschappen (UvW) en Vewin via een gezamenlijk bureau optrekken. Uiteraard zijn beide organisaties het niet altijd 100% met elkaar eens, maar op hoofdlijnen bestaat toch veel overeenstemming en begrip voor elkaars posities. En dat is belangrijk, want in de waterwereld weet men al heel lang dat je sámen sterker staat dan alleen.

Er speelt momenteel een groot aantal waterdossiers, zoals schaliegas, KRW, Omgevingswet en de Deltabeslissingen. Wat zijn uw wensen en verwachtingen met betrekking tot het waterbeleid in het parlementaire jaar 2014-2015 in Den Haag en Brussel?

Bergkamp: ‘De politieke agenda voor het komende jaar bevat inderdaad veel punten die de watersector raken, maar bovenaan ons verlanglijstje staat toch wel schaliegas. Wij hopen dat EZ dit jaar zal besluiten alle gebieden die van belang zijn voor de waterwinning, uit te sluiten voor schaliegaswinning: dus niet alleen de  waterwingebieden en de grondwater-beschermingsgebieden, maar ook de boringsvrije zones, de intrekgebieden en de strategische voorraden. En dan niet alleen tot een diepte van 1.000 meter, zoals nu is besproken, maar volledig. Preventie moet echt bovenaan staan. Als je in de bodem dingen stuk maakt, ontstaat er blijvende schade voor de grondwaterkwaliteit.’
Vermuë: ‘Ook de Deltabeslissingen zijn voor ons én voor de drinkwaterbedrijven van groot belang. Het daaruit voortvloeiende wetgevingsproces zal leiden tot nieuwe normen voor veiligheid en een pakket maatregelen voor zoet water. In dit uitwerkingsproces willen wij beiden graag een actieve rol spelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van de voorzieningen-niveaus en van regelingen op het gebied van regionale zelfvoorziening voor zoet water.’

Deze tekst maakt onderdeel uit van een Waterspiegel Artikel:
Lees hier het hele artikel in Waterspiegel 3, 2014 

Delen via: