VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelen

Terug 15 juli 2013

VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelen

Aandacht voor geneesmiddelresten in het (water)milieu en gemeenten en provincies worden opgeroepen om drinkwaterbronnen ruimtelijk beter te beschermen. Dat is de uitkomst van het debat over het onderwerp ‘waterkwaliteit’ dat recentelijk in de Tweede Kamer plaatsvond met de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), Melanie Schultz van Haegen. Vewin is kritisch over het uitgefaseerde tijdpad waarin de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen moeten worden gehaald en het ontbreken van normen voor grondwater.

Geneesmiddelen: maatregelen verkennen
Vewin heeft voor het debat aangegeven, dat  geneesmiddelen in drinkwaterbronnen een urgent probleem vormen voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. De minister heeft aangegeven, dat ze samen met de betrokken partijen, waaronder Vewin en de farmaceutische industrie, doelmatige maatregelen wil verkennen. Tevens wil zij op Europees niveau het onderwerp geneesmiddelen op de agenda zetten, om ook in EU verband afspraken te maken over geneesmiddelen in het (water)milieu.

Drinkwatergebieden beschermen

Een motie van Jacobi (PvdA) en Ouwehand (PvdD) riep de minister op om de duin- en grondwatergebieden voor de drinkwatervoorziening geografisch vast te leggen in de Nationale Visie Kust. Een motie die Vewin van harte steunt omdat hiermee de duinen, als belangrijk filter voor een groot deel van het Nederlandse drinkwater, wordt beschermd. De Nationale Visie Kust vormt aldus de minister niet het juridische kader voor ruimtelijke afwegingen. Ze zal bij de provincies en de gemeenten benadrukken dat zij dit in hun wettelijk geldende instrumentarium moeten opnemen.

KRW en geen normen voor grondwater

De minister gaat in Brussel uitstel vragen voor het behalen van de KRW doelen tot 2027. Nu staat nog 2015 opgetekend. Vewin vindt dit uitstel teleurstellend. Waterbedrijven zullen hiermee extra moeten blijven zuiveren (ten opzichte van eenvoudige zuivering), terwijl de KRW verplicht om deze zuiveringsinspanningen te verlagen. 
Een ander punt van zorg voor Vewin is dat meer dan de helft van de grondwaterwinningen is verontreinigd. Moties van Van Gerven (SP) en Jacobi (PvdA) riepen de minister op om dit aan te pakken met normen en internationale aanpak. De minister gaf aan, dat de Europese normen leidend zijn. Hierin zijn geen normen voor verontreinigingen in grondwater opgenomen.  Hier zal Vewin zich voor blijven inzetten en het belang van normen bij het ministerie benadrukken.

Delen via: