Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
Terug 3 december 2015

Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf maart volgend jaar niet meer gebruikt worden op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating. Op 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Dit verbod is essentieel voor het behalen van de doelen voor de waterkwaliteit omdat bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de normoverschrijdingen. Het verbod zorgt ervoor dat resten van bestrijdingsmiddelen niet meer in het oppervlaktewater en grondwater als bron voor drinkwater terechtkomen. Ook het gebruik van zogenoemde 'laagrisicomiddelen' die als alternatief voor glyfosaat in de markt gezet zijn is niet meer toegestaan.

Uitvoering van motie uit 2011
De Tweede Kamer heeft in 2011 met grote meerderheid de motie Grashoff cs. aangenomen voor een verbod op niet-commercieel gebruik van glyfosaat. Met de wijziging van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geeft de Staatssecretaris van IenM uitvoering aan de motie. Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is vanaf begin 2016 verboden, het professioneel gebruik in overig groen per eind 2017. Vewin onderschrijft dit besluit. Ook het besluit tot het niet meer generiek toestaan van 'laagrisicomiddelen' kan op onze steun rekenen.

Kamer verwerpt moties tegen het verbod
Bij de stemmingen over het verbod op gebruik buiten de landbouw zijn de moties die waren ingediend om het verbod terug te draaien of uit te stellen verworpen.
De motie van de Kamerleden Leenders (PvdA) en Koser Kaya (D66) om via de detailhandel de mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmiddelen beter bekend te maken bij de consument is aangenomen. Ook de motie van het Kamerlid Grashoff (GroenLinks) die de regering verzoekt, de «Green Deal Sportvelden» opnieuw te bespreken en daarbij Vewin en de Natuur en Milieufederaties te betrekken, zodat in 2020 de doelstelling van chemievrij beheer wordt gehaald, is aangenomen.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht