Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten
Terug 15 december 2014

Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten

​Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Het wetsvoorstel heeft tot doel concurrentieverstoring te voorkomen door een gelijk speelveld te creëren voor private en publieke ondernemingen. Op 15 december  wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

In antwoord op een eerste (schriftelijke) vragenronde van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat de drinkwaterbedrijven vrijgesteld blijven van vennootschapsbelasting. Er is immers sprake van een exclusieve wettelijke opdracht tot levering van drinkwater, waarbij de leveringsgebieden vastliggen en concurrentie onmogelijk is.
De vrijstelling is echter wel anders vormgegeven dan voorheen. De wet zorgt er namelijk voor dat alle NV’s en BV’s integraal belastingplichtig worden. Vervolgens kan een vrijstelling worden toegepast voor wettelijke taken. De drinkwaterbedrijven worden dus integraal belastingplichtig, maar zijn vrijgesteld voor hun wettelijke taken.

Administratieve lasten
Deze wet heeft tot gevolg dat de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan alle (administratieve) vereisten die gelden voor belastingplichtigen, zoals het opstellen van een openingsbalans. Dit is een flinke administratieve last die bovendien in korte tijd moet worden vervuld. In het geval van de drinkwaterbedrijven zijn de administratieve lasten verspilling van geld en tijd. De drinkwaterbedrijven zijn immers vrijgesteld van de belastingplicht omdat zij een wettelijke taak uitvoeren zonder daarbij in concurrentie te treden. Vewin vraagt de Tweede Kamer een oplossing te bieden voor vrijgestelde belastingplichtigen.
Vewin wil dat deze onevenredige consequentie van het wetsvoorstel wordt vermeden door de administratieve verplichtingen voor vrijgestelde belastingplichtigen te beperken. ​

Klik hier voor de Vewin standpunten betreffende de Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht