Vervuilende plastics moeten uit het milieu

Terug 6 februari 2013

Vervuilende plastics moeten uit het milieu

Vorige week heeft de Tweede Kamer een debat gehouden over de vervuiling van de zee door microplastics. Woensdag 6 februari worden moties ingediend. Vewin is blij met de aandacht voor deze vervuilende stof. Want wat het milieu niet vervuilt hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden. Microplastics zitten vooral in verzorgingsproducten zoals zeep, scrubs en make–up. Vewin roept alle bedrijven die de microplastics gebruiken op te stoppen deze in de producten toe te passen. Unilever heeft onlangs aangekondigd deze plastics te vervangen in haar producten.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie van de PvdA en D66 aangenomen. Hierbij werd gesteld dat de regering moet zorgen dat er in Europa afspraken worden gemaakt om de vervuiling van het milieu door microplastics tegen te gaan. Woensdag 6 februari worden moties ingediend over microplastics. Tweede Kamerleden willen zo aandacht vragen voor de noodzaak om milieuvervuiling door deze plastics tegen te gaan. Vewin ondersteunt dit door te accentueren dat bedrijven die microplastics in het riool afvoeren moeten stoppen met het gebruik.

Kijk voor meer informatie over bedrijven die zijn gestopt met het gebruik van microplastics naar dit artikel

Delen via: