Vewin Lobby-agenda 2022 – 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater
Terug 20 september 2022

Vewin Lobby-agenda 2022 – 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater

Op Prinsjesdag, bij de start van het nieuwe parlementaire jaar, publiceert Vewin haar nieuwe Lobby-agenda. In deze nieuwe editie van 2022 – 2023 roept Vewin overheden op in actie te komen om de drinkwatervoorziening van de toekomst zeker te stellen, want drinkwaterbedrijven kunnen dit niet alleen. Het drinkwater van morgen vraagt vandaag actie.
Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) ontving het eerste exemplaar van de Lobby-agenda uit handen van Arjen Frentz (Vewin).

Woningen en bedrijvigheid

Drinkwaterbedrijven staan voor de opgave de 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen tot 2030 en nieuwe bedrijvigheid tijdig van drinkwater te voorzien. Dat lukt alleen als – snel – meer werk wordt gemaakt van het aanwijzen en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater, en als drinkwaterbedrijven in staat worden gesteld nieuwe én bestaande bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Dat vraagt om ruimte waar het gaat om vergunningen en financieringsmogelijkheden.

Wat is er nodig?

Het is daarom zaak dat de beschikbaarheid en bescherming van voldoende drinkwaterbronnen volwaardig worden meegenomen in het programma 'Water en bodem sturend' en dat de drinkwaterbedrijven vanaf het begin aan tafel zitten bij plannen en realiseren van de grote woningbouwopgave, de (gebiedsgerichte) uitwerking van het programma NOVEX en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast is het nodig dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in overleg met andere overheden en de drinkwatersector regie voert om de toekomstige drinkwatervoorziening zeker te stellen. Om voldoende financieringsruimte te scheppen moet de WACC-regelgeving, zoals afgesproken, worden herijkt.

De standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers die in het politieke jaar 2022 – 2023 op de agenda staan, zijn gebundeld in de Lobby-agenda. Vewin formuleert de standpunten van de drinkwatersector in nauwe samenspraak met haar tien leden, de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Vewin draagt deze uit, in Den Haag en in Brussel.

Lees de Vewin Lobby-agenda 2022 – 2023

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht