Vewin bezorgd over hervatting afvalwaterinjecties Twente
Terug 25 augustus 2016

Vewin bezorgd over hervatting afvalwaterinjecties Twente

Vewin is bezorgd over het feit dat de injectie in de diepe ondergrond van afvalwater dat vrijkomt bij olie- en gaswinning door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wordt hervat. In 2015 waren deze winningen stopgezet vanwege incidenten in Twente waarbij afvalwater door lekkages was vrijgekomen in het milieu.

Minister Kamp had in de Tweede Kamer toegezegd dat de afvalwaterinjecties stil zouden liggen totdat de milieu-effectrapportage geëvalueerd zou zijn. Daarin worden alle opties voor verwerking of verwijdering van afvalwater opnieuw beoordeeld, waarna een besluit genomen kan worden. Dat nu toch al vooruitlopend daarop de injectie wordt hervat vindt Vewin onbegrijpelijk.

De bodem is een belangrijke bron voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin wil waarborgen dat risico's van afvalwaterinjectie voor het grondwater voorkomen worden. Afvalwaterinjectie moet in ieder geval uitgesloten zijn alle in gebieden die voor de waterwinning van belang zijn. Monitoring van het diepe grondwater is noodzakelijk om eventuele lekkages te kunnen detecteren.

‘Lees ons standpunt over Afvalwaterinjectie olie- en gaswinning’

Tags by dit artikel
Delen via: