Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Terug 8 juni 2012

Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Deze week vond de aftrap plaats van het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit), waarvan Vewin een van de initiatiefnemers is. Water ABC heeft tot doel om normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.

Reductie
Uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat problemen met gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen nog niet zijn opgelost. Er is tijdens regionale en landelijke projecten, zoals Schone Bronnen en Telen met Toekomst, voldoende kennis opgedaan over emissieroutes om deze problemen te lijf te gaan. Deze kennis moet landelijk uitgerold worden. Daarin ondersteunt het project Water ABC, met als doel: reductie van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Gezamenlijke actie
De aanpak van Water ABC bestaat uit het oplossen van waterkwaliteitsknelpunten door de effectieve maatregelen te implementeren. Het project is een initiatief van LTO, Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis, de ministeries van EL&I en I&M en Vewin. Het projectvoorstel is op verzoek van de initiatiefnemers opgesteld door Wageningen UR (University & Research centre), DLV Plant en CLM Onderzoek en Advies.

Lees hier meer

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht