Vewin: geen warmte-koude opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

Terug 3 oktober 2011

Vewin: geen warmte-koude opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

 

De Tweede Kamer bespreekt woensdag het Besluit Bodemenergiesystemen. Het besluit maakt warmte-koude opslag (WKO) in de ondergrond met randvoorwaarden vanuit duurzaamheid mogelijk. Drinkwaterbedrijven zijn een belangrijke gebruiker van de bodem. Circa 55% van het drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. WKO-systemen kunnen risico’s opleveren voor milieu en grondwater. Vewin vindt daarom dat WKO in grondwaterbeschermingsgebieden in principe moet worden verboden en dat dit in het Besluit moet worden opgenomen. Van deze basisregel kan wat Vewin betreft alleen bij uitzondering worden afgeweken. De expertise en het standpunt van het betrokken drinkwaterbedrijf moet dan een doorslaggevende rol spelen bij de besluitvorming over de vergunningverlening. Die vergunningverlening moet volgens Vewin bij de provincies liggen.

Lees hier de position paper van Vewin over bodemenergie

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht