Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Terug 26 september 2011

Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Kamercommissie Infrastructuur en Milieu houdt op woensdagmiddag 28 september een hoorzitting over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Vewin is hierbij aanwezig. Het Rijk geeft in de SVIR haar visie op de ruimtelijke opgaven voor Nederland richting 2040, benoemt 13 nationale belangen en laat meer over aan gemeenten en provincies.

De relatie drinkwater en ruimtelijke ordening ontbreekt en moet volgens Vewin als nationaal belang worden opgenomen in de SVIR. Volgens de Drinkwaterwet is de drinkwatervoorziening een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Dit betekent dat de drinkwaterbronnen goed moeten worden beschermd, bijvoorbeeld in provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen. Zo is het belangrijk dat buisleidingen voor gevaarlijke stoffen niet door grondwaterbeschermingsgebieden lopen of in de buurt van waterleidingen liggen.

Klik hier voor Vewin's position paper over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Delen via: