Vewin ingezonden brief in Volkskrant: Onschuldige allesdoder?
19 februari 2014

Vewin ingezonden brief in Volkskrant: Onschuldige allesdoder?

​Naar aanleiding van het Volkskrantartikel 'Gif in verdomhoek' is 19 februari onderstaande ingezonden brief van Vewin in de Volkskrant verschenen.

------
Onschuldige allesdoder?

In zijn artikel ‘Gif in de verdomhoek’ (VK 15/2) spreekt René Didde over ‘pseudowetenschappelijke angstverhalen’ en ‘naar hartenlust shoppen uit metersdikke dossiers’. Daarmee wordt zijn verhaal een betoog voor ‘onkruidgif’, waarin de essentie van drinkwater en volksgezondheid nauwelijks aan bod komen. Zo staat in de aangehaalde LCA-studie van Niels Jonker dat "in een LCA- berekening het overschrijden van drinkwaternormen niet expliciet wordt meegenomen" (paragraaf 2.5). Dat verklaart bijvoorbeeld dat borstelen slecht scoort in deze studie. Borstelen leidt namelijk tot een kortere levensduur van de verharding en dat is niet goed voor het milieu. Tsja.....
Nogal eenzijdig, want het grootse probleem met glyfosaat is nu juist het risico voor de drinkwaterproductie. Uit oogpunt van de volksgezondheid gelden wettelijke normen – zowel nationaal als Europees – voor onkruidbestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen. Daar voldoen we dus niet aan en glyfosaat overschrijdt de norm het vaakst, de afgelopen 5 jaar ruim 130 keer. Door gebruik op bestrating komt het middel in het oppervlaktewater. Inmiddels wordt het ook al boven de norm aangetroffen in grondwater. De ‘onschuldige allesdoder’ glyfosaat spoelt dus wel degelijk uit naar drinkwaterbronnen en daar hoort een gifstof niet thuis. Door de toename van dit soort bedreigingen  moeten drinkwaterbedrijven extra zuiveren om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. En ook dat betekent extra CO2 uitstoot, want zuiveren kost energie en dat is in het hele pseudowetenschappelijke verhaal niet meegenomen. Het betekent ook extra kosten, die de niet de vervuiler maar de consumenten moet betalen, is dat redelijk? Kennelijk vinden we in Nederland het spuiten met chemie op verhardingen belangrijker dan het schoon houden van onze drinkwaterbronnen. En dat terwijl er prima alternatieven zijn, bewijzen de vele gemeenten die al jaren chemievrij onkruidbeheer hanteren. Staatssecretaris Mansveld (I&M) ziet dat in en toont moed en verantwoordelijkheid om die afweging op de juiste manier te maken.

Renée Bergkamp
Directeur Vewin

------

Zie hier het Volkskrant artikel 'Gif in de verdomhoek' 
Zie hier het Vewin persbericht 'Chemische onkruidbestrijding: dweilen met de kraan open'​

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht