Vewin maakt zich zorgen over bodemverontreiniging

Terug 16 januari 2012

Vewin maakt zich zorgen over bodemverontreiniging

Deze week behandelt de Tweede Kamer de wijziging van de Wet Bodembescherming, die een integrale gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging mogelijk maakt. Deze aanpak richt zich ook op bescherming van de waterwinning. Vewin steunt deze pragmatische aanpak maar vindt het wetsvoorstel nog niet ver genoeg gaan. Een kwart van de drinkwaterwinningen ondervindt last van historische bodem- en grondwaterverontreiniging.  Waterbedrijven mogen alleen grondwater gebruiken dat voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van de Drinkwaterwet. Dit betekent dat drinkwaterbedrijven al bij geringe vervuiling van bodem en grondwater maatregelen moeten treffen om aan de vereiste waterkwaliteit te blijven voldoen.

De Wet Bodembescherming legt de lat voor de aanpak van vervuiling van bodem en grondwater lager dan de strenge kwaliteitseisen van de Drinkwaterwet. Vewin wil dat bodemverontreiniging wordt aangepakt zodra de drinkwaternormen worden overschreden en dus de drinkwaterwinning in gevaar dreigt te komen.  Ook pleit zij ervoor om gegevens over bodemverontreiniging op te nemen in de Basisregistratie Ondergrond. Het is voor drinkwaterbedrijven heel belangrijk om te weten waar bodemverontreiniging voorkomt om de risico‚Äôs voor waterwinning te kunnen inschatten en zich voor te kunnen bereiden op het werken in de grond.

 Meer informatie kunt u vinden in ons position paper.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht