Vewin neemt Richtlijn zorgvuldig graven in ontvangst
Terug 2 november 2016

Vewin neemt Richtlijn zorgvuldig graven in ontvangst

Tijdens het Nationaal Kabel- en Leidingcongres van het KLO heeft Arjen Frentz, plaatsvervangend directeur Vewin, samen met onder andere Netbeheer Nederland, Rioned, Gasunie, Bouwend Nederland en Cumela de nieuwe CROW Richtlijn zorgvuldig grondroeren in ontvangst genomen. Ondanks dat het aantal graafschades landelijk daalt, is graafschade nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van leveringsonderbrekingen en lekkages in de infrastructuur van drinkwaterbedrijven. De richtlijn levert volgens Vewin een bijdrage in het verduidelijken wat er van partijen wordt verwacht in de verschillende fasen rondom graafwerkzaamheden, van initiatief tot en met gebruiksfase. Vewin verwacht dat de richtlijn zal bijdragen aan het verder verminderen van graafschade en overlast voor afnemers

Schade voorkomen
De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) wil graafschade bij grond- en of graafwerkzaamheden voorkomen. De wet dient publieke belangen zoals veiligheid voor burgers, omgeving en milieu en het voorkomen van leveringsonderbreking. Iedereen die graaft in de grond (zogenoemde grondroerders) dient informatie op te vragen over kabels en leidingen die zich daarin bevinden, om schade te voorkomen. De nieuwe Richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500) is een nadere invulling van de verplichting in de WION om graafwerk zorgvuldig uit te voeren.

Ongestoorde ligging drinkwaterleidingen
Drinkwaterleidingen zijn noodzakelijk om aan de wettelijke leveringstaak van drinkwater te kunnen voldoen. Het is daarom belangrijk dat deze leidingen veilig, beschermd en geordend in de bodem kunnen liggen.

Het KLO is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrondse ruimte. Het doel van het KLO is het verminderen van graafschade aan kabels en leidingen.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht