Vewin organiseert seminar rondom thema Deltaprogramma Zoetwater

Terug 30 augustus 2012

Vewin organiseert seminar rondom thema Deltaprogramma Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater  bestaat uit vier fases, waarvan fase twee is afgerond. Deze fase heeft vijf zoetwaterstrategieën opgeleverd. In fase drie worden deze verder ontwikkeld tot drie kansrijke zoetwater strategieën. Vewin organiseert hiervoor op 6 september het seminar ‘Op weg naar kansrijke zoetwaterstrategieën’ om de drinkwaterbedrijven over deze nieuwe fase te informeren. De drinkwatersector bepaalt tijdens dit seminar tevens haar inzet  voor deze strategieën. Deze fase is van groot belang omdat uit deze drie strategieën een voorkeursstrategie wordt opgesteld die in 2014 aan de politiek wordt voorgelegd. 

Inzet Vewin
De inzet van Vewin is vanaf het begin: Zoetwaterstrategieën moeten gericht zijn op voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit. De eerder uitgevoerde knelpuntenanalyse heeft aangetoond dat kwantiteit en kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als gevolg van klimaatverandering, kan de kwaliteit van oppervlaktewater rond 2050 zodanig verslechterd zijn dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te maken. Deze situatie doet zich voor in droge jaren, als door lage afvoer van rivierwater en gelijke toevoer van concentraties milieuvreemde stoffen normen voor waterkwaliteit worden overschreden. Daarnaast is het van belang dat de zoetwatervoorziening een publieke taak blijft met centrale regie vanuit het Rijk.

Over Zoetwater
Het Deelprogramma Zoetwater is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Opdracht voor het programma is het ontwikkelen van een strategie voor een duurzame zoetwatervoorziening voor de lange termijn (2050-2100) die economisch doelmatig is. De vraag naar zoetwater neemt toe vanuit de land- en tuinbouw en industrie. Ook door de bevolkingsgroei neemt de vraag toe. Dit terwijl door de klimaatverandering het aanbod van zoetwater afneemt. Hiervoor worden mogelijke oplossingen en maatregelen in kaart gebracht.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht