Vewin promovendus De Ridder wint Innovatieprijs

Terug 16 januari 2013

Vewin promovendus De Ridder wint Innovatieprijs

Van de opzet van een onderzoeksvoorstel in samenwerking met Vewin voor promotieonderzoek tot winnaar van de Waternet Watercyclus Innovatieprijs: een beknopte samenvatting van de onderzoeksroute die Vewin collega Dr. Ir. David de Ridder in vier jaar heeft afgelegd. De Ridder kreeg de prijs voor zijn promotieonderzoek aan de TU Delft ter waarde van €10.000 uitgereikt tijdens de TU Vakantiecursus door Prof. Dr. Van der Hoek. Van der Hoek, Executive Officer bij het Strategic Centre van Waternet: “Het is een echte doorbraak hoe hij dit heeft benaderd.”

Kolen en zeolieten
De Ridder is verheugd met de prijs: “Alleen al de nominatie vond ik een grote eer. Dat ik nu gewonnen heb was een verassing voor me want de andere genomineerden hebben ook fantastisch onderzoek gedaan.”
Hij deed onderzoek naar de absorptie van organische microverontreinigingen door actieve kool en zeolieten. “Adsorptie wordt vaak alleen gerelateerd aan de hydrofobiciteit (affiniteit voor water) van verontreinigingen. Ik heb gevonden dat een ander mechanisme, de vorming van waterstofbruggen tussen de verontreiniging en actieve kool, ook belangrijk is voor adsorptie. Hiermee wordt in bestaande modellen vaak geen rekening gehouden. Daarnaast heb ik ook de eigenschappen van actieve kool toegevoegd aan het model.”

Samenwerking Vewin

Vewin heeft De Ridder tijdens het onderzoek het beleidsmatige kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Europese stoffenbeleid geschetst en hem tevens financieel ondersteund in de ontwikkeling van het model dat kan worden gebruikt door de drinkwatersector. De Ridder: ‘Het model kan worden gebruikt door drinkwaterbedrijven. Het geeft ze inzicht in welke verontreinigingen minder goed adsorberen op de actieve kool. Het model geeft ook actieve koolfabrikanten inzicht in welke koolkarakteristieken ze zouden moeten verbeteren als ze specifieke verontreinigingen effectiever willen adsorberen.”

Waternet Watercyclus innovatieprijs
De Waternet Watercyclus innovatierijs is in 2011 door Waternet in het Leven geroepen met als doel onderzoek naar de stedelijke watercyclus een impuls te geven.
Van der Hoek over het onderzoek: “Het is een theoretisch werk geworden. Tijdens het promotieonderzoek werd al gezegd door de promotoren: dit is echt een doorbraak op het gebied van actieve kool en de manier waarop hij het heeft benaderd.”

Absorptiegedrag

De Ridder wil met zijn prijs verder onderzoek gaan doen naar het absorptiegedrag van kolen en zeolieten, en de mogelijkheid om ze on-site en energiezuiniger te kunnen regenereren. Hij schrijft hiervoor samen met de TU Delft een voorstel. De Ridder: “Ik wil ook inventariseren in hoeverre hierover in het buitenland al kennis is opgedaan. Wellicht dat ik op werkbezoek ga bij een vakgroep met ervaring op dit gebied.” Maar voordat dit gebeurt gaat hij samen met de andere genomineerden uit eten.

Meer informatie over het onderzoek

Delen via: