Vewin publiceert Lobby Agenda 2013/2014

Terug 16 september 2013

Vewin publiceert Lobby Agenda 2013/2014

Prinsjesdag, de start van het parlementaire jaar, is voor Vewin het moment om de Lobby Agenda  uit te brengen. De agenda voor 2013/2014 omvat de belangrijkste onderwerpen van de drinkwatersector  voor het nieuwe politieke jaar. Zowel in Den Haag als in Brussel. De ‘Haagse’ standpunten zijn geordend naar departement. Daarnaast is er een hoofdstuk Europese Unie. Zo wordt aandacht gevraagd voor de Kaderrichtlijn Water,  het Deltaprogramma Zoetwater, de Omgevingswet, de Structuurvisie Ondergrond, schaliegas, gewasbescherming, belastingen en veiligheidsregio’s. Deze standpunten worden nader onderbouwd met Position Papers die elders op de Vewin-website zijn te vinden :www.vewin.nl/standpunten.

Klik hier voor de Lobby Agenda 2013/2014

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht