Vewin publiceert Lobby-agenda 2019-2020

Terug 17 september 2019

Vewin publiceert Lobby-agenda 2019-2020

​​Bij de aftrap van het nieuwe parlementaire jaar op Prinsjesdag vraagt Vewin aandacht voor de lobbypunten van de drinkwatersector in de nieuwe Lobby-agenda. De bescherming van drinkwaterbronnen, grond- en oppervlaktewater, staat daarbij centraal.

De duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening staat of valt met de toekomstige beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed zoetwater in alle delen van ons land. De kwaliteit van de bronnen vraagt om concrete actie, dat is onverminderd hoognodig.
Ondanks alle inspanningen neemt over het geheel genomen de druk op de drinkwaterbronnen toe, zeker ook als gevolg van nieuwe bedreigingen. Dit blijkt uit een recent door KWR gepubliceerd rapport.

De belangenbehartiging van Vewin richt zich in de kern op het scheppen en handhaven van goede voorwaarden voor de drinkwatersector. Zo kunnen de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven zich richten op hun wettelijke kerntaak: het voorzien in veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
De standpunten van Vewin die in het politieke jaar 2019-2020 op de agenda staan, zijn in de lobby-agenda overzichtelijk geordend naar de Haagse ministeries en de Europese Unie. Vewin formuleert de standpunten van de drinkwatersector in nauwe samenspraak met haar leden, de drinkwaterbedrijven.

Alle standpunten zijn ook online te lezen in de vorm van position papers.
Lees de lobby-agenda

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht