Vewin publiceert Lobby-agenda 2020-2021
Terug 15 september 2020

Vewin publiceert Lobby-agenda 2020-2021

Elk jaar op Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar, publiceert Vewin haar Lobby-agenda. Dit jaar met als titel 'Samen aan de slag voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening'. Dat betekent samen aan de slag voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen en de beschikbaarheid van voldoende goede kwaliteit zoetwater in heel Nederland.

In het komende parlementaire jaar verschijnt een nieuwe Beleidsnota Drinkwater. Een ambitieuze Beleidsnota Drinkwater is hoognodig, met een heldere (uitvoerings-)agenda voor alle relevante beleidstrajecten en stakeholders. Het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de bronnen van ons drinkwater moet daarbij de rode draad zijn. De kwaliteit van de bronnen staat onder toenemende druk, zoals de Nationale Analyse Waterkwaliteit eerder dit jaar bevestigde.

Voorts is de toekomstige beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed zoetwater in alle delen van ons land is geen vanzelfsprekendheid. Drie relatief droge zomers achter elkaar hebben duidelijk gemaakt dat een andere inrichting van het watersysteem in Nederland van groot belang is. Water leidend maken bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en verdelen én zuinig zijn met water; dat zijn de sleutelfactoren waar het om draait.

De Lobby-agenda vat deze en andere standpunten van Vewin over dossiers die in het komende politieke jaar op de agenda staan, samen. De belangenbehartiging van Vewin richt zich in de kern op het scheppen en handhaven van goede voorwaarden voor de drinkwatersector. In nauwe samenspraak met de tien leden formuleert Vewin de standpunten van de drinkwatersector. Vewin draagt deze uit, in Den Haag en in Brussel. Zodat de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven goed invulling kunnen geven aan hun wettelijke kerntaak: het voorzien in veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Lees de Vewin Lobby-agenda 2020-2021

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht