Vewin publiceert Waterspiegel 6

Terug 24 december 2012

Vewin publiceert Waterspiegel 6

Vewin publiceert Waterspiegel 6 met daarin onder andere aandacht voor het Delta-deelprogramma Zoetwater, de Europese  Blueprint, rioolbeheer van Dunea en de klimaat neutrale watercyclus van de toekomst.

Deltaprogramma Zoetwater
Allereerst besteedt Waterspiegel 6 uitgebreid aandacht aan het Deltaprogramma en met name aan het deelprogramma Zoetwater. Partick Poelmann, dijkgraaf en voorzitter van het platform Zoetwater West-Nederland, geeft aan dat voldoende zoetwater aan de kern van ons bestaan raakt.
Op het Nationaal Deltacongres heeft deltacommissaris Kuijken aangegeven, dat tempo gemaakt moet worden in het Deltaprogramma. Poelmann geeft aan dat dit eenvoudig kan door ‘ons te houden aan gemaakte afspraken: in2014 de Deltabeslissingen voorleggen aan het kabinet.’

EU Blueprint
Recentelijk publiceerde de EU Commissie de Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren’. In Waterspiegel geeft Gustaaf Borchardt van het Directoraat-Generaal Milieu aan dat deze blauwdruk dient als ‘wake up call’. In deze blueprint wordt aangedrongen op betere implementatie en  integratie van bestaande regelgeving. Hier heeft de drinkwatersector zich tijdens de voorbereidingen sterk voor gemaakt.

Meer
Over het rioolbeheer van Dunea in Noordwijkerhout, de klimaat neutrale watercyclus van de toekomst en meer kunt u lezen in Waterspiegel 6. Klik voor de digitale editie op de afbeelding.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht