Vewin publiceert vernieuwde Waterspiegel

Terug 29 maart 2013

Vewin publiceert vernieuwde Waterspiegel

Vewin heeft de vernieuwde Waterspiegel gepubliceerd. Het opinieblad van Vewin is in een nieuw jasje gestoken en omvat interessante interviews, projecten en nieuwsfeiten. Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu besteedt in dit nummer aandacht aan belangrijke drinkwaterdossiers. Daarnaast wordt het samenwerkingsproject tussen Vewin, KWR, Evides en Schiphol over het terugwinnen van fosfaat uiteengezet. En Europarlementariër Bas Eickhout spreekt kritisch over de ‘teleurstellende uitslag’ van de stemming in Brussel met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

‘Werken aan water eindigt nooit’

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) spreekt in deze editie over belangrijke drinkwaterdossiers. Ze geeft haar visie op het publieke eigendom van de drinkwatervoorziening, samenwerking in de waterketen en de koppeling van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Deltaprogramma.  Zo zegt zij onder andere dat ‘schoon drinkwater een basisvoorwaarde is voor economische ontplooiing’ en ze graag het debat wil aangaan over het ‘one out, all out’ KRW-principe dat stelt dat alle landen op alle doelen de normen moeten halen.  Voor de toekomst ziet de minister nog een voordeel te behalen op internationaal gebied. ‘Voor Nederland blijft het internationale overleg met stroomopwaarts gelegen landen van groot belang’.

Airport-city Schiphol gaat fosfaat terugwinnen
Vewin is samen met KWR, Evides en Schiphol een project gestart om fosfaat terug te winnen uit het afvalwater van Schiphol. Dit is goed voor het milieu (drinkwaterbronnen), bespaart kosten en creëert een unieke samenwerking tussen de watersector en de luchtvaartsector. Het project is een uitwerking van het Nutriënt Platform waar Vewin en KWR lid van zijn. Dit platform creëert condities om stoffen als stikstof en fosfaat duurzaam te gebruiken. Hiernaast heeft Vewin, de Reststoffenunie en twintig andere partijen het Ketenakkoord Fosfaatkringloop gesloten dat een markt moet vormen om  fosfaat op milieuverantwoordelijke wijze terug te brengen en te exporteren.

Meer
Verder in deze editie van de Waterspiegel spreekt Tweede Kamerlid Jaco Geurts over verzilting. Geurts heeft een voorliefde voor water en politiek. Hij diende onlangs nog een motie in om het Deltafonds te ontzien van bezuinigingen.
Ook is te lezen hoe Dijkgraaf Lambert Verheijen voor meer aandacht voor de ondergrond pleit.
Op Europees gebied geeft Europarlementariër Bas Eickhout zijn visie over de uitkomst van de stemming van de commissie Landbouw over het GLB. Eickhout vindt het “ronduit teleurstellend en ongelofelijk schadelijk”, dat de commissie gestemd heeft tegen de verplichting om te voldoen aan de KRW-voorwaarden voor subsidie uit het GLB.

Lees dit en meer in de vernieuwde Waterspiegel:


 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht