Vewin wil concrete afspraken over verbetering waterkwaliteit in nieuw bestuursakkoord
Terug 20 februari 2018

Vewin wil concrete afspraken over verbetering waterkwaliteit in nieuw bestuursakkoord

Komende donderdag 22 februari debatteert de Tweede Kamer plenair over het schoonhouden van drinkwater. Het leveren van gezond en veilig drinkwater begint bij bescherming van de kwaliteit van de bronnen: grond- en oppervlaktewater. Vewin benadrukt in aanloop naar dit debat dat verbetering van de waterkwaliteit een extra impuls verdient en dat concrete afspraken moeten worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. De kwaliteit van de bronnen staat onder druk door bestaande en nieuwe dreigingen, zoals bijvoorbeeld van opkomende stoffen.

Met de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater uit 2016 is een goede stap gezet om de aandacht te vergroten voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Er is veel geïnvesteerd in onderzoek, analyse en probleemverkenning. Ook het nieuwe Regeerakkoord schenkt aandacht aan de bescherming van drinkwaterbronnen. In het vorige week gepresenteerde Interbestuurlijk Programma komt waterkwaliteit echter nauwelijks aan bod.

Volgens Vewin is het nu zaak een goed vervolg te geven aan de Delta-aanpak en te werken aan concrete invulling van de voornemens uit het Regeerakkoord. Een integrale en effectieve aanpak van verbetering van de waterkwaliteit vraagt om harde afspraken over inzet, financiering, monitoring en toezicht & handhaving tussen alle betrokken partijen, waaronder de drinkwaterbedrijven. Dat kan goed vorm krijgen door vernieuwing van het Bestuursakkoord Water uit 2011.

Tags by dit artikel
Delen via: