Virginijus Sinkevičius: 'De basis voor mijn mandaat is gelegd'
Terug 6 augustus 2020

Virginijus Sinkevičius: 'De basis voor mijn mandaat is gelegd'

Klimaatverandering en bescherming van het milieu staan hoog op de politieke agenda van de Europese Unie (EU). De Europese Commissie speelt hierin een grote rol en heeft onlangs de zogenaamde EU Green Deal als routekaart voor verduurzaming van de Europese economie gepresenteerd. De Litouwer Virginijus Sinkevičius is als Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij verantwoordelijk voor veel van de wetsvoorstellen, actieplannen en strategieën die als onderdeel van deze Green Deal zijn aangekondigd. Veel van deze initiatieven hebben sterke raakvlakken met waterbeleid, een goede aanleiding voor een interview met de Eurocommissaris.

Als jongste Eurocommissaris in de geschiedenis heeft u een van de belangrijkste portefeuilles binnen de huidige Commissie. Hoe heeft u uw eerste maanden ervaren als Eurocommissaris die mede vorm heeft gegeven aan de Europese Green Deal?

Sinkevičius: 'Tijdens deze eerste maanden heb ik de basis gelegd voor mijn mandaat. In het kader van de Europese Green Deal zijn twee zeer belangrijke documenten – opgesteld door mijn team en diensten – aangenomen: het actieplan voor de circulaire economie en de biodiversiteitsstrategie voor 2030. Beide stukken zijn zeer ambitieus en veranderen de wijze waarop we consumeren, produceren, naar het milieu kijken en, in het algemeen, leven. Maar hoge ambities zijn nutteloos zonder concrete uitvoering. Ik vind dat we goed van start zijn gegaan, maar er is nog veel meer belangrijk werk te doen en daar ben ik klaar voor.'

De Green Deal en zijn klimaat- en milieuambities hebben een ambitieuze route uitgezet voor de besluit- en beleidsvorming van de EU in de komende jaren. Dit kan een belangrijke positieve invloed hebben op de bescherming van drinkwaterbronnen. In toenemende mate worden chemische stoffen aangetroffen in drinkwaterbronnen, een duidelijke illustratie van de noodzaak dat meer actie moet worden ondernomen – ook op EU-niveau – om de emissie van chemische stoffen naar het milieu te voorkomen en terug te dringen.

Hoe kan, volgens u, het actieplan waaraan u werkt om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen – samen met andere initiatieven in het kader van de Green Deal, zoals de toekomstige duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen – functioneren als belangrijke aanjager voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen?

'De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak tot bescherming en herstel van de natuur nog urgenter gemaakt, en heeft mensen bewuster gemaakt van het verband tussen onze eigen gezondheid en de gezondheid van ecosystemen. Iedereen drinkt dagelijks water, dus drinkwater moet veilig zijn en mag geen gevaarlijke chemische stoffen bevatten. We hebben veel gedaan via de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, door grenswaarden bij te stellen en nieuwe bepalingen op te nemen voor materialen die met water in contact komen. Maar als we onze wateren echt willen beschermen, dan moeten we beginnen met het terugdringen van de totale emissie van gevaarlijke chemische stoffen stroomopwaarts, tijdens de productie, het gebruik en verwijderen ervan, om te voorkomen dat deze stoffen überhaupt in drinkwaterbronnen terechtkomen. Dat is waar de Green Deal in beeld komt: met zijn sterke focus op het terugdringen van vervuiling moet deze onze gezondheid beschermen, en de gezondheid van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn.'

Lees dit interview verder in de Waterspiegel

Dit artikel verscheen eerder in Waterspiegel 3, juni 2020

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht