Voor doelmatig beheer van stedelijk water op zoek naar waterketen Kenniscoaches

Terug 29 maart 2012

Voor doelmatig beheer van stedelijk water op zoek naar waterketen Kenniscoaches

De watersector heeft vacatures voor de functie van Kenniscoach. Zij zullen een bijdrage leveren aan de uitvoer van het  Bestuursakkoord Water. Hierin is afgesproken in de regio's samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. Een kenniscoach ondersteunt gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven die samenwerken aan een doelmatiger waterbeheer.

Over kenniscoaches
Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen met hoogwaardige kennis en procesvaardigheden. Als samenwerkende partijen (gemeenten, waterschappen en/of drinkwaterbedrijven) wordt een kenniscoach ingeschakeld om een extra impuls te geven aan de regionale uitwerking van de afspraken over de waterketen in het Bestuursakkoord Water.

Lees hier de vacaturetekst
Lees hier de brochure ‘Kenniscoaches: wie, wat en hoe?’

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht