Voorkom tekort drinkwater in 2040
Terug 8 juni 2015

Voorkom tekort drinkwater in 2040

​Om te voorkomen dat er in 2040 niet voldoende drinkwater beschikbaar is moeten er nu grondwatervoorraden aangewezen worden. Bij het scenario met de maximale groei is er in 2040 een landelijk tekort van ongeveer 300 miljoen kubieke meter per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM waarmee drie toekomstscenario's zijn uitgewerkt. De vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) vindt het noodzakelijk om voorbereid te zijn op alle scenario's en wil dat de minister van Infrastructuur en Milieu in de structuurvisie ondergrond (STRONG) 'strategische grondwatervoorraden' opneemt. RIVM heeft onderzocht waar zich in Nederland grondwatervoorraden bevinden die in potentie geschikt zijn voor de productie van drinkwater.

Om zeker te zijn van voldoende drinkwater in de toekomst is het volgens Vewin noodzakelijk om nu in de structuurvisie ondergrond strategische grondwatervoorraden aan te wijzen. Door die gebieden waar drinkwater gewonnen kan worden nu vast te leggen is Nederland duurzaam en kostenefficiënt. De consument betaalt daardoor niet meer voor het drinkwater.

Provincies moeten in overleg met drinkwaterbedrijven de gewenste locaties van deze strategische grondwaterreserves bepalen. Het rijk kan deze overnemen in STRONG. Om de daadwerkelijke bruikbaarheid van deze gebieden voor de drinkwatervoorziening veilig te stellen moeten de gebieden beschermd worden. Ontwikkelingen zoals winning van schaliegas of stedelijke of industriële uitbreiding moet in deze gebieden uitgesloten worden.

De verwachte ontwikkeling van de drinkwatervraag in de toekomst is door RIVM in beeld gebracht voor de verschillende scenario's voor Welvaart en Leefomgeving (WLO) van het Centraal Planbureau en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De grootste toename vindt plaats in het WLO-scenario Global Economy (GE). In dit scenario is op landelijke schaal een toename van het drinkwatergebruik in de orde van 30% te verwachten ten opzichte van het huidige niveau.

Delen via: