Vragen in Europees Parlement over Europese strategie aanpak medicijnresten uit water
Terug 4 december 2017

Vragen in Europees Parlement over Europese strategie aanpak medicijnresten uit water

Wanneer komt de Europese Commissie met een strategische aanpak van waterverontreiniging door medicijnresten? Deze vraag stelde CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder water en milieu, deze week aan de Commissie. Zij geeft aan dat lidstaten, burgers, producenten en andere belanghebbenden al enkele jaren wachten op de Europese strategische aanpak van waterverontreiniging door farmaceutische stoffen. In Nederland staan de bronnen voor het drinkwater onder druk, aangezien het probleem grensoverschrijdend is zoals Schreijer-Pierik aangeeft.

Drinkwaterbronnen onder druk

Onderzoek van KWR Watercycle Research Institute en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) toont aan dat uit de Europese stroomgebieden van onder meer Maas en Rijn jaarlijks honderd ton aan geneesmiddelenresiduen de Nederlandse rivierendelta en Noordzee instroomt. Via de riolen van woonwijken, zorginstellingen en ziekenhuizen stroomt 140 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater, schat het RIVM. Dat waarschuwde met een rapport al in 2016 voor de risico's van medicijnresten voor het watermilieu, de volksgezondheid en drinkwatervoorziening.
De kwaliteit van het drinkwater is op orde, maar de bronnen voor drinkwater (grond- en oppervlaktewater) staan onder druk . In oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater worden geneesmiddelenresten aangetroffen. Door vergrijzing en klimaatverandering zullen de concentraties geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater naar verwachting toenemen.
Schreijer-Pierik vraagt de Europese Commissie of zij inzicht kan geven welke geneesmiddelenresten in het (oppervlakte- en grond)water een probleem vorm voor de bereiding van drinkwater.

Europese strategie nodig

Vewin vindt dat oppervlaktewater en grondwater tegen geneesmiddelenresten beschermd moeten worden. Vewin pleit enerzijds voor adequate aanpak van geneesmiddelen bij de bron. Anderzijds dienen alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid te nemen en moeten pilots voor extra zuivering bij de RWZI's worden gekozen met ook relevantie voor drinkwaterbronnen. Doel is dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet achteruitgaat zoals afgesproken in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De kosten van zuivering mogen uiteindelijk niet bij de drinkwaterconsument terechtkomen.
Vewin vraagt de Minister van IenW in aanloop naar het Algemeen Overleg Circulaire Economie op 13 december om het belang van een Europese geneesmiddelen-strategie te onderschrijven en het belang van de strategie te benadrukken bij de Europese Commissie.

Lees ook het standpunt van Vewin over de Aanpak geneesmiddelen in drinkwaterbronnen

Lees ook de schriftelijke vragen over geneesmiddelenresten voor de Europese Commissie

Tags by dit artikel
Delen via: