WHO: Glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend
Terug 7 april 2015

WHO: Glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend

​Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk kankerverwekkend. In Nederland zijn vanaf begin 2016 chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren, gemeenten en bedrijven verboden op verhardingen zoals stoepen en straten. Veel gemeenten, bedrijven en particulieren gebruiken onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat. Vewin zet zich al langer in voor verbod omdat glyfosaat in drinkwaterbronnen terecht komt. Drinkwaterbedrijven moeten het water extra zuiveren om deze stoffen uit het oppervlakte- en grondwater te halen om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen.

Vewin heeft eerder aangegeven dat glyfosaat niet de onschuldige onkruidbestrijder is. Vewin pleit voor het gebruik van alternatieven zoals het borstelen of gebruik van heet water. Door over te stappen op alternatieven, komen mensen niet in aanraking met de mogelijk kankerverwekkende stof en hoeft het waterbedrijf geen extra kosten te maken om het water te zuiveren.

In 2014 heeft de Tweede Kamer besloten dat er begin 2016 een verbod komt op chemische onkruidbestrijding. In de landbouwsector mag dit middel nog gebruikt worden. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat ruim 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. De normoverschrijdingen van glyfosaat worden grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw.

Tags by dit artikel
Delen via: