Waarborg een duurzame drinkwatervoorziening

Terug 5 december 2011

Waarborg een duurzame drinkwatervoorziening

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het Deltaprogramma 2012. Vewin pleit voor meer aandacht en onderzoek naar waterkwaliteitsproblemen in relatie tot droogte. Bij droogte treden niet alleen verzilting en hoge temperaturen op maar ook verhoogde concentraties milieuvreemde stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en chemische stoffen. De aanpak van deze knelpunten moet zijn gericht op een duurzame drinkwatervoorziening met een centrale rol vanuit het Rijk.

Meer informatie over het Vewin-standpunt inzake het Deltaprogramma 2012 leest u in het position paper.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht