'Wat hebben we geleerd van de droge zomer van 2018?'
Terug 24 juli 2019

'Wat hebben we geleerd van de droge zomer van 2018?'

Door de klimaatverandering worden de droge perioden in Nederland naar verwachting langer en extremer. Veel onderzoeken voorspellen dat lange perioden van droogte in de toekomst vaker zullen voorkomen. Uiteenlopende partijen hebben daar op verschillende manieren mee te maken of zelfs last van. Waterspiegel vroeg aan vertegenwoordigers van stakeholders uit de zogeheten 'droogte-kolom' wat zij hebben geleerd van de extreem droge zomer van 2018.

Vrijwel elk jaar is er in Nederland in de lente en de zomer een periode van droogte. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld lage grondwaterstanden, droogval van beken en vennen, verslechterende kwaliteit van oppervlaktewater (door minder verdunning) of hinder voor de scheepvaart.

Combinatie van hitte en droogte

In 2018 hielden de droogte en de hoge temperaturen langer aan dan gebruikelijk. Juist door die combinatie waren er op verschillende terreinen maatregelen nodig. Het ging daarbij in eerste instantie onder andere om onttrekkingsadviezen of zelfs -verboden voor agrariërs en zuinig schutten in sluizen. Gaandeweg de droogte volgde het verzoek vanuit de drinkwaterbedrijven om geen water te verspillen of waterverbruik tijdens piekuren te beperken. Op sommige plekken hebben drinkwaterbedrijven de uitgaande druk tijdelijk verlaagd om aan de toenemende watervraag te voldoen. In twee provincies werden consumenten opgeroepen tot waterbesparing.

Verschillende drinkwaterbedrijven zijn afgelopen zomer geconfronteerd met verzilting van de bronnen voor de bereiding van drinkwater. Drinkwaterbedrijf PWN moest daardoor zelfs even haar inname van IJsselmeerwater staken en alternatieve bronnen inzetten. Toch waren de drinkwaterbedrijven ook onder deze extreme omstandigheden in staat aan heel Nederland voldoende drinkwater te blijven leveren.

Lees dit artikel met interviews met Michelle Blom (Rijkswaterstaat), Bert Boerman (IPO), Dirk-Siert Schoonman (UvW) en enkele directeuren van drinkwaterbedrijven verder in de Waterspiegel.

Dit interview verscheen eerder in de Waterspiegel 2, mei 2019.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht