Water Matters brengt Europese watersector in beeld
Terug 8 juni 2017

Water Matters brengt Europese watersector in beeld

In de publicatie Water Matters vat de Europese watersector zijn resultaten en uitdagingen samen. De publicatie is een initiatief van Eureau, de Europese koepel van de drinkwater- en afvalwatersector. De publicatie bevat onder andere een bijdrage van Karmenu Vella, de Eurocommissaris voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij.

Vervuiler betaalt

Bruno Tisserand, voorzitter van EurEau, stelt dat we er in Europa succesvol in slagen veilig drinkwater betrouwbaar te leveren en afvalwater te zuiveren. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de sector ook veel uitdagingen kent. Europese beslissers moeten volgens hem de huidige evaluatie van wetgeving gebruiken om te zorgen dat beleid voor landbouw en medicijnen wordt meegenomen. Het principe 'de vervuiler betaalt' moet wat Tisserand betreft worden geïmplementeerd.


Geen medicijnresten in bronnen voor drinkwater

Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen) schreef samen met Lieke Coonen (Vewin) een artikel voor Water Matters over de aanpak van medicijnresten. Medicijnresten horen niet thuis in de bronnen voor drinkwater en daarom is in Nederland de Ketenaanpak Medicijnresten uit water gestart. Hierbij werken alle partijen in de medicijnketen samen, van onder andere de farmaceutische industrie, via de zorg tot en met de afvalwaterzuiveringen om medicijnresten in oppervlaktewater tegen te gaan.


Voorzorgprincipe

Arjen Frentz en Jos van den Akker van Vewin pleiten in Water Matters voor het voorzorgprincipe bij het beschermen van de bronnen voor drinkwater. Dit artikel is geschreven in het kader van het voorzitterschap van de EurEau-commissie over drinkwater. Bescherming van de bronnen verdient de voorkeur boven het zuiveren van water. Controle van bronnen moet verontreiniging aan de bron voorkomen. Preventieve maatregelen hiervoor zijn onder andere het indelen van emissies naar hun mogelijke schadelijke effecten gebaseerd op beschikbare kennis en technologie, geen enkele tolerantie voor verontreiniging van bronnen voor drinkwater en het beheer van ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees hier Water Matters

Lees hier het artikel over medicijnresten en het artikel over het voorzorgprincipe

Tags by dit artikel
Delen via: