Watergebruik thuis daalt al 2 decennia
Terug 9 mei 2014

Watergebruik thuis daalt al 2 decennia

Uit het rapport Watergebruik Thuis 2013 blijkt, dat de Nederlander de afgelopen 2 decennia steeds minder drinkwater gebruikt. Dit onderzoek wordt sinds 1992 in opdracht van Vewin door TNS Nipo uitgevoerd en laat een dalend watergebruik zien. Was het gebruik per persoon in 1992 nog 135 liter per persoon per dag, in 2013 is dat nog 119 liter. Een afname van 12 procent. Ten opzichte van 2010 is een lichte afname gemeten van 1 liter. Aan het onderzoek namen 1349 respondenten deel. Wat in 2013 opvalt is dat we meer met de hand een afwasje doen, langer onder de douche staan en nog maar 1 keer in de 25 dagen in bad gaan.


De afname van het watergebruik van de afgelopen twee decennia komt vooral door zuiniger geworden apparatuur en toiletten. De onderzoeken laten een dalend watergebruik zien bij zowel de wasmachine als de vaatwasser. De laatste jaren levert ook de mens een bijdrage aan de afname van het watergebruik door bijvoorbeeld minder gebruik te maken van de vaatwasser.

Sinds 1992 wordt de hoeveelheid watergebruik van wasmachines en vaatwassers gemeten. In 1992 had een wasmachine nog 100 liter water nodig. In 2013 halveerde dit bijna naar 53 liter per wasbeurt. Ook de vaatwasser nam met veel minder water genoegen: respectievelijk 25 toen en 14 liter nu.

Tegenover deze zuinigheid staat de toename van de doucheduur. Nog nooit stonden we zo lang onder de douche als in 2013: gemiddeld 9 minuten per keer. In 1992 was dit nog 8 minuten, waardoor gemiddeld 8 liter water meer per douchebeurt wordt gebruikt.

Lees hier het persbericht
Lees hier Watergebruik Thuis 2013
Lees hier Synopsis Watergebruik 2013

Delen via: