Waterinnovatieprijs 2015: Wingsprayer wint Schoon Waterprijs
Terug 7 december 2015

Waterinnovatieprijs 2015: Wingsprayer wint Schoon Waterprijs

135 inzendingen
De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2015 zijn bekend gemaakt. Door een deskundige jury, waar Vewin directeur Renée Bergkamp deel van uitmaakt, zijn uit de 135 inzendingen vier winnaars uitgeroepen in de categorieën: Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Klaar voor de toekomst. Die laatste categorie is dit jaar nieuw. Projecten en organisaties kwamen in aanmerking die werken aan toekomstbestendigheid. Ook was er dit jaar weer een publieksprijs en voor het eerst een duurzaamheidsprijs voor de groenste inzending.

Schoon Water: verticale Wingsprayer
In de categorie Schoon Water won de driftreducerende verticale Wingsprayer. Drift (verwaaiing van middel) is in zijwaarts gespoten gewassen als fruit een belangrijke emissieroute waardoor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Vaak in concentraties die de waterkwaliteitsnormen fors overschrijden. Driftbeperking is niet alleen van belang voor het oppervlaktewater, maar ook om blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan, om nuttige bestuivers als bijen te ontzien en om gewasschade van naastgelegen percelen te voorkomen. In de akkerbouw heeft de (neerwaartse) Wingssprayer zich al bewezen en zorgt voor een driftreductie van 99%. De verwachting is dat in de fruitteelt een driftreductie van 90% mogelijk is met de verticale Wing.

Prijswinnaars andere categorieën
In de categorie waterveiligheid won de methode 'dijken op veen' van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Deltares. Het initiatief draagt bij aan een slankere versterking van o.a. de Markermeerdijken. De 'Inlaat op maat'-methode laat beheerders en gebruikers d.m.v. hun smartphone helpen bij het optimaliseren van het inlaatproces. Acacia Water, SODAQ en Akvo wonnen met deze methode in de categorie Voldoende Water. De lesmodule 'Hoogwater op het schoolplein?' van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier won zowel de categorie Klaar voor de toekomst als de publieksprijs. Middelbare scholieren leren via dit programma de consequenties van een eventuele watersnood in de eigen omgeving. De duurzaamheidsprijs ging naar GEOWALL (beschoeiingen van baggerspecie), een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS B.V, waarbij beschoeiingen van baggerspecie.

Glazen kunstwerk
De winnaars van de Waterinnovatieprijs ontvingen een glazen kunstwerk van meester-glasblazer Gert Bullée en worden de komende maanden begeleid door een innovatiemakelaar. Samen met de innovatiemakelaar wordt een traject uitgestippeld om de innovatie verder te helpen. Het gaat om een begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro dat wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, de Topsector Water, STOWA en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht