Waterkwaliteit rode draad in stemming Europees Parlement over Drinkwaterrichtlijn
Terug 30 oktober 2018

Waterkwaliteit rode draad in stemming Europees Parlement over Drinkwaterrichtlijn

​Op 23 oktober stemde het Europees Parlement (EP) over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Het rapport van de Franse Europarlementariër Dantin over de voorstellen van de Europese Commissie werd met 300 stemmen voor, 98 stemmen tegen en 274 onthoudingen aangenomen in Straatsburg. Vewin is tevreden dat het EP bij de stemming het belang van waterkwaliteit, zowel van drinkwater zelf als ook van de bronnen voor drinkwater, duidelijk mee heeft laten wegen.

Bescherming van de gezondheid

Dantin beoordeelde voor het Europees Parlement de voorstellen van de Europese Commissie om de Europese Drinkwaterrichtlijn te herzien, die 20 jaar oud is. Doel van de richtlijn is het beschermen van de menselijke gezondheid tegen verontreinigingen via drinkwater.

Schone bronnen

Vewin vindt dat het EP belangrijke verbeteringen doorvoert in het voorstel van de Europese Commissie.
Zo wil het EP een duidelijke link leggen tussen de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die als doel heeft een goede kwaliteit van de bronnen voor drinkwater (grond- en oppervlaktewater). Het EP wil dat lidstaten op hun verantwoordelijkheden gewezen worden voor het schoonhouden van de bronnen voor drinkwater en moeten ze daar ook maatregelen voor treffen. Dit vindt Vewin positief; om te kunnen voldoen aan de Drinkwaterrichtlijn moeten ook de bronnen voor drinkwater van goede kwaliteit zijn.
Ten tweede verwelkomt Vewin het besluit van het EP de zogenaamde ‘indicator parameters’ te behouden. Dit zijn parameters die gebruikt worden voor de controle van het productieproces. Ze zijn belangrijk om de link tussen de kwaliteit van de drinkwaterbronnen en de drinkwaterkwaliteit te kunnen leggen en om het drinkwaterzuiveringsproces optimaal te kunnen sturen.

Kwaliteitseisen drinkwatermaterialen

Daarnaast eist het EP geharmoniseerde minimum hygiëne-eisen voor materialen en producten die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen of poederkool voor zuivering. Dat vindt Vewin ook een positieve ontwikkeling want nu verschillen de eisen nog per lidstaat. Om de kwaliteit te kunnen controleren van alle materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater zijn gezondheidskundige en hygiënecriteria nodig.

Hogere informatiedruk

Vewin is niet tevreden met de informatievereisten die het EP overneemt uit het voorstel van de Europese Commissie en vindt deze excessief. Vewin staat achter het bieden van transparantie, maar vindt dat deze rapportageverplichting moet blijven waar hij nu is belegd, bij de lidstaten. Het verplicht rapporteren vanuit deze richtlijn over onderwerpen die los staan van drinkwaterkwaliteit zoals tarieven, lekverliezen en organisatie hoort niet thuis in de richtlijn die gericht is op waterkwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid.

Raad van ministers

Het EP heeft Dantin het mandaat gegeven de onderhandelingen te starten met de Raad van ministers, waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De Commissie en het EP willen nog voor de Europese verkiezingen van mei 2019 een akkoord bereiken. Het is nog onzeker of de lidstaten snel genoeg een positie kunnen innemen over de Drinkwaterrichtlijn om dat mogelijk te maken.

Lees het interview met rapporteur Dantin over de herziening van de Drinkwaterichtlijn
Lees het standpunt van Vewin over de Drinkwaterrichtlijn

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht