Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water
Terug 12 november 2014

Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water

​​​​Resten van medicijnen die gebruikt worden door mensen en dieren komen via toilet, riool, sloten en bodem in het water terecht. Dit is een belasting voor het milieu en vraagt om een intensieve zuivering om de medicijnresten weer uit het water te halen. Dat kan anders, want medicijnresten die niet in het water komen, hoeven er ook niet worden uitgehaald. De drinkwatersector en de waterschappen komen vandaag met een plan van aanpak om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen. Dat kan alleen als iedereen mee doet, een ketenaanpak van medicijnproducent tot en met de gebruikers.

De Unie van Waterschappen en Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, hebben hun plan van aanpak vandaag aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aangeboden. Door toenemend medicijngebruik, onder andere als gevolg van de vergrijzing, neemt de hoeveelheid medicijnresten in water en milieu toe. Een vraagstuk dat steeds meer politieke een maatschappelijke aandacht krijgt en om een oplossing vraagt. Niets doen leidt tot een toenemende druk op het milieu en een stijging van de kosten van waterzuivering.

De watersector presenteert een plan om het vraagstuk aan te pakken bij de bron en in de hele keten. Vanaf de productie tot en met het gebruik van humane en dierlijke medicijnen. Dat lukt alleen wanneer iedereen uit de keten mee doet. Het ministerie wordt gevraagd de regierol voor dit nationale plan van aanpak op zich te nemen. Het plan bestaat uit drie sporen: onderzoek, bronaanpak en ketenaanpak. In het eerste spoor worden vragen en definities vastgesteld, zodat alle deelnemers het over hetzelfde hebben. In het tweede spoor wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat medicijnresten in het water komen. En in het derde spoor wordt onderzocht waar medicijnresten die toch in het water komen er het beste uitgehaald kunnen worden. De watersector neemt de verantwoordelijkheid voor het derde spoor. Onder regie van het ministerie moeten de sporen 1 en 2 worden toegevoegd. Spoor 1 start begin 2015, waarna in de loop van dat jaar de sporen 2 en 3 worden ingezet. Eind 2016 moeten er concrete resultaten zijn.

klik hier voor het plan van aanpak geneesmiddelen in de waterketen

Delen via: